ศูนย์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์ https://www.amuletsale4u.com

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

พระนางพญาเสน่ห์จันทร์(จันทน์)

กรุวัดตาเถรขึงหนัง จ.สุโขทัย 

            พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ เป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยในราวปี พ.ศ. ๑๙๔๓ - ๔๖ เพื่อบรรจุกรุในเจดีย์องค์ใหญ่แห่งวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม หรือ วัดตาเถรขึงหนัง ซึ่งเป็นชื่อวัดตามที่ชาวบ้านเรียกขานกันทั่วไปจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเมื่อก่อนนั้น วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสยลือไทย) ซึ่งเป็นพระนัดดาของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ผู้ที่สร้างวัดนี้ คือ สมเด็จพระราชินีศรีธรรมราชมาดาฯ ผู้เป็นมเหสีในพระมหาธรรมราชาที่ 1 นั่นเอง โดยได้ไปอาราธนาสมเด็จพระมหาศรีกิรติฯสมเด็จพระสังฆราชมาจากเมืองกำแพงเพชรมาเป็นประธานในการสร้างวัด จึงได้ขนานนามวัดนี้ว่า "วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม"

            วัดนี้ถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า มีไม้ไผ่ป่าและวัชพืชปกคลุมมาเป็นเวลานาน สภาพวัดไม่เหลืออะไรนอกจากพระเจดีย์องค์ใหญ่

            พระนางพญาเสน่ห์จันทน์ เป็นพระที่กรมศิลปากรได้ทำการเปิดกรุพระได้จากวัดร้างนอกเมืองสุโขทัยเก่า 2 วัดด้วยกัน เมื่อคราวขุดแต่งบูรณะโบราณสถานเมืองเก่าของจังหวัดสุโขทัย และได้ทำการเปิดกรุที่วัดต้นราวจันทน์ เป็นวัดแรก เมื่อปี พ.ศ.2506 กับวัดตาเถรขึงหนัง (วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม) เป็นกรุที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2508

            สำหรับการเปิดกรุนั้น ปรากฏว่ามีกลิ่นหอมตลบอบอวลออกมา เป็นกลิ่นหอมที่รัญจวนใจยิ่งนัก กลิ่นหอมประหลาดนี้ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า เป็นกลิ่นหอมดอกว่านเสน่ห์จันทน์ ที่มีอานุภาพทางเมตตามหานิยม พระเครื่องที่พบภายในกรุนั้น ก็อบอวลด้วยกลิ่นว่านเหมือนกัน จึงได้ขนานนามเป็นมงคลว่า "พระนางพญาเสน่ห์จันทร์" ด้วยมีพุทธลักษณะขององค์พระละม้ายกับพระนางพญาของเมืองพิษณุโลก และกำแพงเพชร

            พระนางพญาเสน่ห์จันทน์ที่ได้เปิดกรุทั้ง 2 ครั้งนี้ ปรากฏว่า มีแต่เนื้อดินเท่านั้นพระเนื้อชินไม่มีปรากฏเลย

            พระนางพญาเสน่ห์จันทน์ของวัดตาเถรขึงหนัง หรือวัดศรีพิจิตกิรติกัลยาราม โดยที่วัดนี้ ทางกรมศิลปากรได้พบหลักศิลาจารึกครึ่งท่อน หลักหนึ่งได้บอกไว้ว่า เป็นวัดที่พระมเหสีของพระเจ้าลิไทเป็นผู้ทรงสร้างไว้ โดยที่วัดตาเถรขึงหนังนั้น ปรากฏว่าเมื่อปี พ.ศ. 2499 นายมะลิ โคกสันเทียะ อดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรที่ 3 สุโขทัย ได้พบหลักศิลาจารึกจมดินอยู่ที่บริเวณวัดทางด้านทิศตะวันตกของพระเจดีย์ใหญ๋เข้าหลักหนึ่ง ศิลาจารึกหลักนี้ เป็นหินชนวนเขียวชำรุด โดยศิลาจารึกท่อนบนที่พบ สูง 72 ซม. กว้าง 68 ซม. จารึกเป็นอักษรภาษามคธ เขียนด้วยอักษรขอมมี 2 บรรทัด ส่วนภาษาไทยเขียนด้วยอักษรไทย สมัยสุโขทัยมี 15 บรรทัด

            จากข้อความในศิลาจารึก กล่าวได้ความว่า วัดนี้ในสมัยสุโขทัยมีนามว่า "วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม" สร้างเมื่อ พ.ศ. 1943 ตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 (พระยาไสยลือไท) ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่1(พระยาลิไท) โดยโปรดให้ไปอาราธนา สมเด็จพระมหาศรีกิรติฯ ซึ่งเป็นพระสังฆราชมาจากเมืองกำแพงเพชรให้มาเป็นประธานในการจัดสร้าง ด้วยเหตุนี้ วัดจึงมีนามว่า "วัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม" ตามนามพระสังฆราชพระองค์นั้น ทั้งนี้ สมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดาผู้สร้างพระนางพญาเสน่ห์จันทน์ จากพระนาม แสดงว่า ทรงสืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งพระนามของสมเด็จพระมหาศรีกิรติฯ พระสังฆราชศาสดา ด้วยเช่นกัน ที่น่าจะสืบทอดมาจากเมืองนครศรีธรรมราช ตามประวัติพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัย ดังนั้น พระนางพญาเสน่ห์จันทน์ ที่กรมศิลปากรขุดได้จากในพระเจดีย์ใหญ่ที่วัดนี้ จึงเป็นพระสำคัญ เพราะเป็นพระที่พระมเหสีพระเจ้าแผ่นดินสุโขทัยและพระสังฆราชสมัยสุโขทัยทรงสร้าง ด้วยเหตุดังกล่าว พระนางพญาเสน่ห์จันทน์นี้ จึงเป็นพระเครื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

            พุทธลักษณะพระนางเสน่ห์จันทน์ เป็นพระปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานชั้นเดียวอยู่ในทรงกรอบรูปสามเหลี่ยม พระนางพญาเสน่ห์จันทน์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระเครื่องสกุลพระนางพญา ที่เก่าแก่ที่สุด มีอายุความเก่าถึงประมาณ 600 ปี สร้างขึ้นในยุคสมัยสุโขทัย ก่อนพระนางพญาพิษณุโลกซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา

            พระนางพญาเสนห์จันทน์ มีพุทธลักษณะงดงามที่สุด ด้วยพุทธศิลปะยุคสุโขทัยบริสุทธิ์ มีความอ่อนช้อยหวานซึ้งเป็นเลิศ จัดเป็นพระที่มีตระกูลสูง

            พระนางพญาเสน่ห์จันทร์เป็นพระเนื้อดินค่อนข้างหยาบผสมว่านและเกษรดอกไม้ ทั้งหมดมี 4 สี คือ เหลือง แดง เขียว และดำ พระเกือบทุกองค์จะมีคราบกรุเกาะขาวหนาติดผิวแน่น ล้างออกยาก และไม่พบว่ามีเนื้อชินเลย พระนางพญาเสน่ห์จันทร์มีพบขึ้นจาก 2 กรุ คือ กรุวัดตาเถรขึงหนัง และกรุวัดต้นจันทร์ แต่ที่ได้รับความนิยมสูงได้แก่ กรุวัดตาเถรขึงหนัง เนื่องจากมีความสวยงามและสมบูรณ์มากกว่านั่นเอง ส่วนในด้านขนาดนั้น โดยทั่วๆไปมีขนาดกว้างประมาณ 2.70-3.00 ซ.ม. สูง 3.0-3.7 ซ.ม. ขึ้นอยู่กับการตัดขอบ ลักษณะการตัดขอบจะมี 3 แบบ คือ ชนิดปีกใหญ่ ปีกธรรมดา และปีกตัดชิด

            ส่วนกรุวัดต้นจันทร์นั้น สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยยุคเดียวกันและมีศิลปสุโขทัยบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน

            พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ ไม่ว่าจากกรุใด ล้วนมีพุทธคุณเด่นดีทางด้านเมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี และอุดมโชคลาภ เป็นพระที่มีศิลปะงดงามอลังการแบบสุโขทัยบริสุทธิ์ ยากจะหาพระพิมพ์ใดเปรียบเหมือน

www.amuletsale4u.com