ศูนย์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์ https://www.amuletsale4u.com

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

(webpage) 200981_55956.gif

พระกรุ พระเครื่อง 

  

 
พระผงสุพรรณ พระเครื่อง พระกรุยอดนิยม

 

       ในวงการพระเครื่อง ณ เวลานี้ พระยอดนิยมชั้นนำ จัดว่ามีความต้องการของนักสะสมสูงมากมาอย่างต่อเนื่องคือ พระกรุพระเก่า ดังนักสะสมรุ่นเก่าที่ให้ความสำคัญกับพระเครื่องกรุเก่าของไทยซึ่งทรงคุณค่า ทั้งทางด้านศิลปะ อายุการสร้าง ประวัติศาสตร์ของสมัยต่างๆ ของบรรพบุรุษ 

 

       ด้วยเหตุที่อายุการสร้างของ พระกรุพระเครื่อง พระกรุพระโบราณนั้น มีอายุการสร้างมานานมาก ทำให้หลักฐานที่จะระบุที่มาที่ไป ผู้สร้างพระเครื่องจากกรุนั้นๆได้พังสลาย หรือสูญหาย จนเราไม่สามารถรู้ประวัติของพระกรุนั้นๆ ได้แน่ชัด แต่ก็ยังมีพระเครื่องอีกหลายกรุ พระกรุที่เราได้พบบันทึกที่เกี่ยวกับผู้สร้าง รวมถึงจุดประสงค์การสร้าง จนกระทั่งพุทธคุณ ที่สามารถอาราธนาใช้ได้ บันทึกไว้ในแผ่นทอง แผ่นเงิน บรรจุรวมอยู่ในกรุนั้นๆ ด้วยเช่น กรุวัดบรมธาตุ นครชุม จ.กำแพงเพชร, พระกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี, พระกรุวัดราษฎร์บูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 

       อาจจะเนื่องด้วยกรุพระเครื่องเหล่านั้นเป็นเจดีย์ หรือพระปรางค์ขนาดใหญ่ ทำให้สภาพกรุมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เมื่อเรานำแผ่นบันทึกลานเงิน ลานทอง มาแปลเป็นภาษาไทย ให้สามารถ เข้าใจได้แล้ว ต้องตื่นตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของพระเครื่องจากกรุนั้นๆ โดยเฉพาะพระกรุ พระผงสุพรรณ ที่เป็นพระเครื่องยอดนิยม ๑ ในชุดเบญจภาคี อันโด่งดัง ที่ขุดพบพระกรุจาก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี  สิ่งที่สำคัญที่พบในกรุนี้นั้นคือ แผ่นบันทึกใบลานทองที่ใช้ ภาษา มคธ เมื่อผู้เชี่ยวชาญอักษรโบราณของกรมศิลปากร อ่านและแปลแล้ว นอกจากจะได้ประวัติของผู้สร้าง ยังได้ทราบถึงผงวิเศษที่ก่อให้เกิดพระขึ้น ดังปรากฏในแผ่นจารึกว่า

       ฤาษีทั้งปวงให้ไปเอาว่านอัน มีฤทธิ์กฤษณาให้ได้๑,๐๐๐ อย่าง เอาดินใจกลางเมือง ดินจากเขาไกรลาศ มาผสม แล้วพระฤาษีจึงป่าวร้องให้เทวดาผู้มีฤทธิ์ทั้งปวง ให้ลงมาช่วยบดยาบดร่วม กับอ่างทองคำ  แล้วให้สร้างเป็นพระพิมพ์สถานหนึ่งแดงสถานหนึ่งดำ ให้พิมพ์ด้วยลายมือพระมหาเถรปิยะทัศสีสาริบุตร ผู้เป็นใหญ่ได้ประสิทธิ์พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ไว้ทุกอย่าง แล้วเอาแร่ต่างๆ ซัด ยาสำเร็จ ถวายนามว่า แร่สังฆาวานร หล่อเป็นพระพิมพ์ต่างๆ แล้วไปประดิษฐานไว้ในเจดีย์ เป็นอานุภาพแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งสมณชีพราหมณ์ถ้วน ๕,๐๐๐ พรรษา ถ้าใครได้พบให้เอาไปถวายพระพร แล้วขอจากท่าน อานุภาพประเสริฐยิ่งทุกอย่างนอกจากนี้แล้วยังได้มีการอุปเท่ห์การอาราธนาพุทธคุณพระเครื่องพระกรุการใช้ไว้อย่างละเอียด ดังนี้

- ถ้าเป็นอันตรายสักเท่าใดก็ดี ให้นิมนต์พระพิมพ์ใส่ไว้บนศีรษะ อันตรายทั้งปวงนั้นหายสิ้นแล

- ถ้าเข้าการรณรงค์สงคราม ให้อาราธนาพระพิมพ์ ใส่ในน้ำมันหอมแล้วเสกด้วย นะวะหะระคุณ แล้วเอาน้ำหอมมาใส่ศีรษะ คงกระพันชาตรีนักแล

- ถ้าจะให้ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการคงหอกดาบศัสตราวุธทั้งปวงแล้ว ให้อาราธนาพระพิมพ์มาใส่ในน้ำหอม เสกด้วย พระพุทธคุณ ๑๐๘ คาบ แล้วเอาน้ำมัน หอมมาใส่ในขันสัมฤทธิ์ อธิษฐานตามปรารถนานั้นเกิด จะสำเร็จสมความปรารถนาได้ทุกอย่าง ศักด์สิทธิ์นักแล

- ถ้าผู้ใดปรารถนาหญิง ท่านให้อาราธนา พระพิมพ์สรงน้ำมันหอม แล้วเอาน้ำมันหอม นั้นมาใส่ใบพลูให้หญิงกิน จะสัมฤทธิ์ผลศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้นั้นแล

- ถ้าจะให้มีสง่าราศี เป็นสิริมงคล หรือจะเจรจาให้ผู้อื่นเกรง  ท่านให้อาราธนาพระพิมพ์ใส่น้ำมันหอม หุงสีผึ้งปาก ทาผม แล้วเสกด้วย นะวะ หะระคุณ จะศักดิ์สิทธิ์ตามความปรารถนา เป็นมหาวิเศษยิ่งแล

- ถ้าจะทำการค้าขาย ท่านให้นมัสการพระพิมพ์ด้วยบทพาหุง แล้วจึง เอาพระสรงน้ำมันหอม แล้วเสกด้วย อิติปิโส ๑๑ คาบ ให้เอาน้ำมันหอมประพรมของ  เอาลูบหน้า ลูบศีรษะ และให้กินบ้าง แม้จะไปขายทางบก ทางเรือ ก็ศักดิ์สิทธิ์ คนทั้งหลายขายไม่ได้ เราต้องขายได้

- ถ้าคิดการสิ่งใด หรือจะไปที่ใดก็ตาม จะให้สมความปรารถนา ท่านให้อาราธนาพระพิมพ์ใส่บนศีรษะ ก็สำเร็จตามปรารถนา และประเสริฐนักแล

- ถ้าจะให้เป็นสวัสดีมงคล เจริญผลทุกด้านแล้ว ท่านให้ถวายพรพระพิมพ์ทุกวัน ปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จผลแล

- ถ้าจะให้เป็นมหาจังงัง ท่านให้อาราธนา พระพิมพ์ใส่ไว้บนศีรษะแล้วอธิษฐาน สัตว์ทั้งหลายจะคงยืนอยู่อย่างนั้น ทำอะไรเราไม่ได้เลย

- ถ้าเกิดขึ้นเป็นถ้อยความขึ้นโรงขึ้นศาล ถ้าจะให้ถ้อยความสูญหาย  ท่านให้อาราธนาพระพิมพ์ออกมาสรงน้ำหอม แล้วเอาด้าย ๑๐ เส้น ทำไส้เทียน เอา กระดาษเขียนยันต์ห่อไส้เทียน บูชาพระประดิษฐ์ไว้ วาจาสิทธิ์แก่ผู้นั้น  ยันต์นี้ให้ใส่เทียนแล้วเสกด้วย นะวะหะระคุณ จะสู้เรามิได้เลย  ศักดิ์สิทธิ์แล

- ถ้าเจ็บตา ท่านให้อาราธนา พระพิมพ์ สรงน้ำแตงกวา แล้วเสกด้วย นะวะหะระคุณ เสกแล้วหยอดตา ตาจะหายเจ็บแล

- ถ้าไม่สบาย หรือปวดหัวตัวร้อนใดๆ หรือผีเข้า ท่านให้เอาพระพิมพ์สรงน้ำแล้วเสกด้วยพระพุทธคุณ ๑๑ คาบ กินบ้าง อาบบ้าง ศักดิ์สิทธิ์นักแล

- ถ้าจะผจญภัย สิงห์สาราสัตว์ อันตรายทั้งปวง ท่านให้บูชาพระด้วยบท นาลาคิริ จะศักดิ์สิทธิ์แล

- ถ้าจะผจญภัย ภูตผี หรือพลายทั้งพลาย บูชาพระด้วยบท มาลาติเรฯ จะศักดิ์สิทธิ์นักแล

ทั้งหมดทั้งมวลเป็นส่วนหนึ่งของอุปเท่ห์ พระเครื่องพระกรุ การนี้ใช้ไว้ของพระพิมพ์ในกรุ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ยิ่งใหญ่ น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง

        

       จะเห็นได้ว่าพระกรุพระโบราณ ของแต่ละกรุนั้นมีพิธีการและ พระกรุพุทธคุณที่โดดเด่น น่าใช้น่าบูชาเป็นอย่างมาก แม้จะไม่มีบันทึกหลงเหลือถึงปัจจุบัน แต่ประสบการณ์ก็ยังคงมีปรากฏให้เห็นสืบต่อมาตลอด ไม่มีเสื่อมคลาย สมควรที่นักอนุรักษ์ และพุทธชนรุ่นหลังต้องสืบทอดต่อไป

 

(webpage) 200981_55956.gif