ศูนย์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์ https://www.amuletsale4u.com

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
 

           เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับเกียรติบัตรรับรองพระแท้ไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าวัตถุมงคลที่ครอบครองบูชาอยู่นั้น เป็นของแท้ อันเป็นการสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของผู้ครอบครองวัตถุมงคลต่างๆเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุมงคลที่กำลังเป็นที่นิยมและมีราคาสูง 

             เว็บไซต์จึงขอเสนอการจัดทำเกียรติบัตรรับรองให้กับวัตถุมงคลต่างๆ ตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

1.วิธีดำเนินการ

1.1 ผู้ที่จะขอรับเกียรติบัตรรับรองพระแท้ ขั้นตอนแรก ท่านต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ก่อน โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ให้ถูกต้องชัดเจนตามความเป็นจริง มิเช่นนั้นทางเว็บไซต์จะไม่รับเข้าเป็นสมาชิก ซึ่งการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น ท่านที่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ โปรดรีบสมัครเสียแต่วันนี้ (สมัครสมาชิกฟรีคลิกที่นี่ )

1.2 ภายหลังจากเว็บไซต์ได้รับท่านเข้าเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกต้องส่งภาพถ่ายวัตถุมงคลมาทาง E-mail: Karnjunthorn@gmail.com  พร้อมทั้งระบุข้อความแสดงเจตนาว่าจะขอรับเกียรติบัตรรับรองพระแท้ให้แน่ชัด พร้อมทั้งแนบส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่ที่มีความคมชัดสวยงาม(ขนาดไฟล์ภาพแต่ละภาพมีขนาดตั้งแต่ 1 เมกะไบต์ขึ้นไป) และเพื่อให้เว็บไซต์ตรวจสอบอย่างแม่นยำถูกต้อง ท่านต้องส่งภาพถ่ายด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง ด้านก้น(ถ้ามี) รวมประมาณ 4-5 ภาพ ขึ้นอยู่กับวัตถุมงคลแต่ละชนิด

1.3 เมื่อเว็บไซต์ได้พิจารณาวัตถุมงคลจากท่านแล้ว หากองค์ใดผ่านการพิจารณาว่าเป็นของแท้ จนสามารถออกเกียรติบัตรรับรองพระแท้ให้ท่านได้ เว็บไซต์จะส่งเมล์ตอบกลับให้ท่านทราบในทันที ส่วนองค์ใดไม่ผ่าน ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบเช่นเดียวกัน

2. ค่าธรรมเนียมในการออกเกียรติบัตรและบริการเสริม

           2.1 ค่าธรรมเนียมในการออกเกียรติบัตร ฉบับละ 2,000 บาท ภายหลังจากท่านได้รับแจ้งจากทางเว็บไซต์ตามข้อ 1.3 แล้ว ขอให้ท่านโอนเงินจำนวนดังกล่าวไปที่

                                      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาร้อยเอ็ด

                                      บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

                                      เลขที่บัญชี 102-1-48235-7 ชื่อบัญชีนายกาญจน์ จันทร

                และภายหลังการโอนเงินแล้วเสร็จ กรุณาโทร.087-2233441 เพื่อแจ้งผลการโอนเงินให้ทราบด้วย หลังจากนั้น ทางเว็บไซต์จะรีบดำเนินการออกเกียรติบัตรแล้วจัดส่งมาให้ท่านโดยเร็วต่อไป

                    เกียรติบัตรดังกล่าวมีรูปแบบเฉพาะตามตัวอย่าง ดังนี้

(ตัวอย่าง)

                  

 

            ใบเกียรติบัตรนี้ พิมพ์4สีด้วยกระดาษอัดรูปอย่างดี ขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมทั้งลายเซ็นต์และรหัสกำกับทุกใบ ท่านสามารถนำไปอ้างอิงหรือตัดเข้ากรอบโชว์ไว้ที่บ้านได้เลย  ทางเว็บไซต์จะส่งใบเกียรติบัตรที่ได้จัดทำแล้วเสร็จกลับมายังท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ตอนสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยทางพัสดุ EMS (ส่งให้ฟรี)

             2.2 บริการเสริม  วัตถุมงคลชิ้นใดที่สมาชิกได้ขอออกเกียรติบัตรรับรองพระแท้แล้ว ทางเว็บไซต์มีความยินดีที่จะนำขึ้นเว็บไซต์ให้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก ซึ่งถือว่า เป็นบริการเสริมให้กับเจ้าของวัตถุมงคลนั้น


                     หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านสมาชิกคงจะไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆเช่นนี้ผ่านเลยไป


ด้วยความปรารถนาดีและบริสุทธิ์ใจ

กาญจน์  จันทร : webmaster   

สถิติผู้ชมเว็บไซต์