ศูนย์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์ https://www.amuletsale4u.com

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ประวัติ วัดติโลกอาราม วัดใต้น้ำกลางกว๊านพะเยา จ.พะเยา 

แหล่งกำเนิดพระยอดขุนพลพะเยา พระเนื้อดินเผาอันเลื่องชื่อแห่งเมืองเหนือ  

ยุคพระเครื่องเนื้อดินของพะเยา

มีความจำเป็นเหลือเกิน ที่ต้องกล่าวอ้างเรื่องย้อนอดีตถึงยุครัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช ผู้ซึ่งครอบครองอาณาจักล้านนาไทย ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.1985-2025 พระองค์ทรงแผ่อำนาจลงไปทางใต้ ยกกองทัพอันยิ่งใหญ่เข้าปราบปราบหัวเมืองต่างๆ ทั้งเมืองสองแคว เมืองเชลียง เมืองสุโขทัยและเมืองกำแพงเพชรให้อยู่ภายใต้พระอำนาจทั้งหมดทั้งปวง พระยาอุทิศเจียง ผู้ครองเมืองสองแควได้เข้าสวามิภักดิ์ พระเจ้าติโลกราชจึงให้ไปครองเมืองพันนาภูคา กาลต่อมา ระหว่างปี พ.ศ.1994-2030  พระยาอุทิศเจียงได้มาครองเมืองพะเยา ซึ่งได้พาเอาช่างปั้นถ้วยชามเครื่องเคลือบสังคโลกอันเป็นศิลปะของกรุงสุโขทัยขึ้นมาด้วย

ในระหว่างที่พระยาอุทิศเจียงครองเมืองพะเยาอยู่นั้น พระองค์ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงสร้างวิหารวัดป่าแดงบุญนาค หรือวัดป่าแดงหลวงดอนชัยในยุคสมัยนั้น ทรงสร้างวัดบุญนาค หรือวัดพญาร่วง โดยมีฝ่ายพระสงฆ์ในยุคนั้น คือ พระมหาเถรติกขปัญญา อารามิกธิปัตติ แห่งวัดพญาร่วง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างพระเครื่องในยุคสมัยนั้น

การกล่าวอ้างถึงประวัติศาสตร์ รวมถึงตำนานเมืองพะเยาเกี่ยวกับสองตายายถมสระหนองเอี้ยง เมื่อ ปี พ.ศ.2030 เพื่อสร้างพระเจ้าตนหลวงกลางหนองเอี้ยง ใน ปี พ.ศ.2034 ซึ่งตรงกับยุคปลายของพระยาอุทิศเจียงและสมัยพระยายี่ครองเมืองพะเยา สอดคล้องกับการกวาดต้อนนำพาเอาช่างปั้นชาวเชลียง เหตุดังกล่าวน่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พระเครื่องที่พบในองค์พระเจ้าตนหลวง รับอิทธิพลของช่างปั้นดินชาวเชลียงและช่างปั้นชาวกำแพงเพชร ทำให้มีศิลปะที่ผสมผสานทั้งเชียงแสนและสุโขทัย ซึ่งงานศิลปะลักษณะนี้จึงได้ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เรียกว่า งานช่างพะเยา ในความละเอียดของเนื้อดินพระ วิธีการสร้าง การแกะพิมพ์พระ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนได้รับอิทธิพลจากสุโขทัย กำแพงเพชร ซึ่งจะสังเกตและพิจารณาได้จาก พระซุ้มกอพะเยา หรือที่มักจะเรียกกันว่าผีผอม ลักษณะพระจะคล้ายคลึงกับซุ้มกอพิมพ์กลาง พิมพ์เล็กของกำแพงเพชรอย่างยิ่ง

พระยอดขุนพลพะเยา

พระยอดขุนพลพะเยา นับเป็นพระที่งดงามมาก ซึ่งสามารถถือได้ว่าเป็นพระเจ้าตนหลวงองค์จำลอง เฉกเช่นพระเนื้อชิน พระเนื้อดินพิมพ์พระชินราชใบเสมา กรุวัดพระพุทธชินราช หรือที่ชาวบ้านชาวเมืองนิยมเรียกว่า วัดใหญ่ ตลอดจนกรุอื่นๆ ที่ฝากกรุ ที่จำลองมาจากองค์พระพุทธชินราชเช่นกัน  

สืบเนื่องจากน้ำท่วมองค์พระเจ้าตนหลวง เมื่อ ปี พ.ศ.2516 ทำให้องค์พระเจ้าตนหลวงได้รับความเสียหายอย่างมาก องค์พระเจ้าตนหลวงเอียง ฐานและสะโพกด้านขวาองค์พระแตกร้าว แล้วในครั้งที่ทำการบูรณะ ใน ปี พ.ศ.2519 ชาวบ้าน เณร ได้ขนก้อนปูนองค์พระเจ้าตนหลวงที่แตกร้าวไปกองไว้ที่ด้านหลัง จึงได้พบพระยอดขุนพลไปประมาณ 20 องค์ จวบจนถึงปี พ.ศ.2535 ก็ได้มีการพบอีกครั้งหนึ่งโดยทหารและชาวบ้านที่ไปช่วยขนก้อนเศษปูนองค์พระที่ชำรุดไปไว้ที่ข้างกำแพงวัด ได้พระยอดขุนพลอีก 20 องค์ ทั้งสภาพที่สมบูรณ์และชำรุดเสียหายอีกบ้างจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันนี้กองเศษปูนนี้ถูกทุบหาจนละเอียดหมดแล้ว จากการที่พบพระยอดขุนพลพะเยานั้น ได้พบหลายพิมพ์ และแต่ละพิมพ์ก็จะพบในกรุต่างๆ ทั่วพะเยาเช่นกัน แต่ครั้นเมื่อมีการนำพระพิมพ์เดียวกัน แต่ต่างกันที่กรุมาพิจารณาเทียบเคียงดูจะสังเกตเห็นความแตกต่างจากสภาพดินกรุ เนื้อพระ ซึ่งมีผู้สันทัดกรณีมากมายได้พิจารณาวิเคราะห์ จนได้ข้อสันนิษฐานไว้ให้พิจารณากันว่า  

 • ในการที่สร้างองค์พระเจ้าตนหลวงนั้นน่าจะมีการชักชวนชาวบ้านชาวเมือง เจ้าสังเถรทั้งหลาย อุบาสก อุบาสิกาของวัดในเมืองพะเยาและเมืองบริวาร ให้นำดินของวัดตนมาช่วยสร้างองค์พระเจ้าตนหลวง โดยนำดินมาปั้นอิฐ และนำดินมากดพิมพพระยอดขุนพล หากเมื่อมาพิจารณากันแล้วในการสร้างองค์พระที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ก็น่าที่จะมีการคัดองค์พระยอดขุนพลที่สวยงาม ทั้งแบบพิมพ์และเนื้อดิน วิธีการนวดดิน ตลอดจนวิธีการเผา จะต้องเป็นช่างที่ชำนาญที่สุดในยุคสมัย ส่วนที่เหลือคงจัด มอบให้นำกลับไปที่ถิ่นฐานวัดของตัวเองหรือใส่พระเจดีย์พระธาตุต่อไป
 • แม่พิมพ์ที่ใช้กดพระยอดขุนพล มีการสร้างหลายแม่พิมพ์ ซึ่งมีลวดลายแตกต่างกัน เพื่อความรวดเร็วในการสร้างพระยอดขุนพลเพื่อนำไปใส่ในองค์พระเจ้าตนหลวงและฐานพระ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหมื่นๆ องค์ ซึ่งในหนังสือขอมลาวได้มีบันทึกไว้ ซึ่งนัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันกับพระเจ้าตนหลวง คือมีชื่อว่า พระมหาพุทธพิมพ์ ซึ่งมีความหมายในตัวชื่อได้สองอย่าง พระพุทธพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ หรือ พระที่มีพระพิมพ์มากมาย  

จากการกล่าวอ้างข้างต้น น่าจะมีส่วนใกล้เคียงหรือถูกต้องบ้างหากพิจารณากันด้วยหลักของเหตุและผล จากการที่ได้พบองค์พระยอดขุนพลในส่วนของกรุพระเจ้าตนหลวงนั้น การสร้างพระยอดขุนพลในยุคนั้นน่าที่จะสร้างพร้อมกับองค์พระเจ้าตนหลวง ด้วยใช้กรรมวิธีนำพระยอดขุนพลติดที่องค์พระเจ้าตนหลวงแล้วโบกปูนทับไว้ หรือหากคิกให้สนุกๆ เข้ายุคสมัยปัจจุบัน ยอดขุนพลพะเยาคงใช้ช่างหลวงฝีมือเยี่ยมสร้างและใส่ไว้ในองค์พระเรียบร้อยแล้ว ในวันที่เฉลิมฉลองมีผู้คนมากมายมาร่วม นำดินของแต่ละแห่งหนมา แล้วกดดินลงพิมพ์พระนำกลับท้องถิ่นตัวเอง เหมือนปัจจุบันไปวัดไหนๆ ก็มีของแจกกลับมาเหมือนกัน (คิดสนุกๆ นะ แต่ก็อาจมีมูลเหตุก็ได้ น่าพิสูจน์นะ) ทีนี้ลองมาพิจารณากันดูสิว่าพระยอดขุนพลพะเยาที่พบในแต่ละกรุนั้น มีข้อพอเกหรือข้อแตกต่างกันอย่างไร แต่ลักษณะต่างๆ นั้นคือจุดบ่งบอกธรรมชาติของแต่ละกรุเท่านั้น ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดบ้างก็ไม่ถือเป็นข้อยุติคงต้องหาและศึกษากันต่อๆ ไป 

กรุองค์พระเจ้าตนหลวง  

 • พระคมชัด สวยงามประณีต เนื้อพระดินเผาจะละเอียด ผ่านการนวดเนื้อดิน จนดินดากที่นวดเดิมเป็นสองสี คือ สีแดงและสีขาว จะถูกนวดจนเป็นสีเดียวกัน เนื้อพระเป็นเนื้อแดงหรือเนื้อดำ ไม่มีเนื้อสองสี หรือ เนื้อผ่านดำ  คราบกรุ จะเป็นปูนที่ใช้โบกเป็นเนื้อพระอย่างเดียว ไม่มีคราบดินเหมือนกรุอื่นๆ

 กรุสันธาตุ


 • ส่วนใหญ่การนวดเนื้อดินไม่มาก เนื้อจะเป็นสองสี สีแดงมีกระแสสีขาว หรือ เนื้อขาวมีกระแสสีแดง  จะมีคราบกรุเป็นดินโคลนสีเทาอ่อน และมีราดำคลุมผิวพระ 

กรุสันต้นแหน

· เนื้อพระสีขาวสะอาด เนื้อละเอียดแบบชามกระเบื้อง คราบกรุจะออกสีเหลืองปนเทาอ่อน

กรุเวียงกาหลง 

 · เนื้อดินจะเป็นสีขาวนวล ขาวอมเหลือง จะมีดินคราบกรุสีเทาเข้ม

กรุเวียงห้าว


 • ส่วนใหญ่เนื้อดินผ่านดำ คือ เป็นเนื้อแดง แต่มีรอยผ่านดำเป็นแห่งๆ ส่วนมากจะเป็นด้านหลัง 

 

กรุเวียงลอ

· เนื้อดินจะมีสีขาวนวล ขาวอมเหลือง คราบกรุจะออกสีเทาอ่อน อ่อนกว่าคราบกรุเวียงกาหลง

พระยอดขุนพล พิมพ์เดียวกันต่างกรุที่พบ อาจมีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อย การตัดขอบองค์พระ การกดเนื้อหนาบาง ผิวเปิดเนื้อพรุน การเผาเนื้อดิน พระมีหน้ามีตา หรือเส้นสังฆาฏิไม่เหมือนกันหรือตื้น พระยอดขุนพลพะเยาเป็นพระที่มีศิลปะงดงามเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง และถ้าจะเรียกให้ถูกให้ควร น่าที่จะเรียกว่า พระเจ้าตนหลวงปรกโพธิ์ พระเจ้าตนหลวงซุ้มเสมา พระเจ้าตนหลวงปรกโพธิ์มีนกปลา ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมเรียกกันดังเดิมอยู่ ซึ่งสามารถแยกออกได้หลายๆ พิมพ์ ซึ่งในแต่ละแบบพิมพ์นั้นก็นิยมหาสะสมโดยมีความประสงค์ที่แตกต่างกันไป พิมพ์ที่พบมากที่สุดตอนนี้คงต้องยกให้พิมพ์ปรกโพธิ์ รองมาเป็นพิมพ์หอกฉัตรนักสะสมรุ่นก่อนๆ ได้ให้ข้อคิดที่ดีไว้ว่า พิมพ์หอกฉัตร เป็นพระนักรบ พิมพ์ปรกโพธิ์เป็นพระร่มเย็น พิมพ์เสมาเป็นพิมพ์ข้าหลวงข้าราชการจะชื่นชอบ พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ ด้านเมตตา ค้าขายดี พิมพ์ปรกโพธิ์มีนกมีปลาให้ถือว่าร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ ก็แล้วแต่ผู้นิยมจะเลือกสะสมกันอย่างไร ก็สุดความปรารถนาเถิด


 • พระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์ปรกโพธิ์ นก-ปลา เป็นพระเนื้อดินละเอียด มีหลายสี มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากพระที่อื่นๆ และน่าที่จะนับเป็นพิมพ์ที่สามารถอ่านถึงประวัติศาสตร์ได้ ถึงความอุดมสมบูรณ์ในยุคสมัยนั้น กรุที่พบพระมีที่กรุสันธาตุ กรุธาตุนกแซว กรุเวียงห้าว กรุเวียงลอ กรุเวียงกาหลง เป็นพะรเครื่องที่นิยมกันมาก ค่านิยมชมชอบเปลี่ยนมือเจ้าของก็ว่ากันที่หลายหมื่น ก็ขึ้นอยู่ตามสภาพความสวยงาม 

 • พระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์หอก-ฉัตร พระพิมพ์นี้เมื่อมีการนำเปรียบเทียบกับพระยอดขุนพลพิมพ์หอกฉัตรของกรุบ้านปิน จ.แพร่ และกรุต้นลำไย จ.เชียงใหม่ ของพะเยาจะมีขนาดโดยทั่วไปเล็กกว่า และพบส่วนสำคัญที่สุดที่พบของกรุพะเยาคือลายร่มฉัตรจะเป็นเม็ดจุด ปางนั่งสมาธิ ส่วนแหล่งอื่นจะเป็นปางมารวิชัย ลายร่มฉัตรเป็นก้านขีดเส้น ส่วนพระยอดขุนพลพะเยานั้น ยังได้พบว่ามีหลากหลายพิมพ์ คือ พิมพ์หอกซ้าย ด้ามฉัตรบั้งหรือด้ามฉัตรเรียบ มีฐานขีดหรือฐานก้างปลาเม็ดห้าจุด พิมพ์หอกขวา ด้ามฉัตรบั้งหรือด้ามฉัตรเรียบ มีฐานตาราง ฐานเตี้ยและฐานสำเภา สถานที่พบจะมีกรุพระเจ้าตนหลวง กรุสันธาตุ กรุบริเวณธาตุนกแซว กรุเวียงห้าว กรุเวียงลอ กรุสันต้นแหน ส่วนราคาเช่าบูชากันในหมู่นักนิยม ราคาสูงสุดต้องยกให้กรุองค์พระเจ้าตนหลวงสภาพสวยสมบูรณ์ก็ว่ากันหมื่นแก่จัดทีเดียว รองมาก็เป็นกรุสันธาตุและอื่นๆ แล้วแต่สภาพ พระพิมพ์นี้ถือได้ว่าเป็นพิมพ์ที่นิยมสะสมกันมากที่สุดพิมพ์หนึ่ง 
 • พระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์ปรกโพธิ์ นับได้ว่าพระพิมพ์กรุเนื้อดินปรกโพธิ์ด้วยกันแล้ว พระยอดขุนพลพะเยาพิมพ์นี้ ด้านศิลปะ ความงดงามและด้านประสบการณ์ เป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใคร พระยอดขุนพลพิมพ์ปรกโพธิ์นี้ มีทั้งพิมพ์ปางมารวิชัยและปางสมาธิ ฐานพระมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นฐานตาตาราง ฐานขีด ฐานขีดมีจุด ฐานขีดเฉียง ฐานแท่นแก้ว กรุที่พบมีกรุองค์พระเจ้าตนหลวง กรุสันธาตุ กรุเวียงห้าว กรุเวียงลอ ทั้งเป็นพิมพ์พระยอดขุนพลพะเยาที่นิยมมากไม่รองพิมพ์อื่น พิมพ์ที่หายากจะเป็นพิมพ์ปรกโพธิ์ข้างเม็ด ส่วนใหญ่ที่พบมักจะชำรุดหรือซ่อมส่วนล่างสุดขององค์พระ พระที่สถาพสวยเปลี่ยนเจ้าของโดยเฉพาะกรุองค์พระเจ้าตนหลวงก็หลักหมื่นแก่จนถึงแสน ส่วนกรุอื่นก็รองลดหลั่นกันมา

 •  พระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์ซุ้มเสมา พระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มารวิชัย มีขนาดใกล้เคียงกับพิมพ์อื่นๆ แต่ขนาดองค์พระใหญ่กว่าทุกพิมพ์ ด้วยไม่มีฉัตร ไม่มีปรกโพธิ์ ลายฐานพระจะเป็นบัวสองชั้น ยกเว้นพิมพ์ของกรุบริเวณวัดลีที่เป็นปางสมาธิและศิลปะต่างจากกรุอื่นๆ กรุที่พบพระพิมพ์นี้มี กรุองค์พระเจ้าตนหลวง กรุสันธาตุ กรุบริเวณธาตุนกแซว กรุบริเวณวัดลี กรุเวียงปู่ล่าม กรุเวียงห้าว กรุเวียงกาหลง กรุสันกำแพง และล่าสุดได้พบพระพิมพ์นี้ที่บริเวณเวียงห้าว พระที่พบบริเวณนี้พิมพ์และหน้าตาไม่ชัดเจน มีเส้นน้ำตกหรือเส้นแตกตั้งแต่หน้าพระพักตร์จรดฐานบัว บางองค์มีทับทิมหรือพลอยแดงติดอยู่ข้างพระกรรณซ้ายองค์พระ บางองค์ก็ไม่มี นับเป็นพระที่นักสะสมต้องการ นิยมชอบของแปลกเพราะมีการติดทับทิมแดงมาแต่โบราณ พระพิมพ์นี้กรุที่มีมูลค่าสูงคือกรุองค์พระเจ้าตนหลวงและกรุสันธาตุ

 •  พระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ ลักษณะซุ้มเป็นโพธิ์สมมุติ ลวดลายการแกะแม่พิมพ์เป็นลายกนกม้วน มักนิยมเรียกกันว่าเครือกาหลง ซุ้มเครือเถาวัลย์บ้าง หรือซุ้มเถาวัลย์แล้วแต่จะเรียกขานกันไป ด้วยพระพิมพ์นี้มีน้อยจุงมีราคาสูงในบางพิมพ์บางกรุ พิมพ์ยิ่งเล็กมูลค่ายิ่งสูงตามขนาดและสภาพความสวยงาม และพิมพ์นิยมมากคือ พิมพ์ฐานขีด ฐานตาตาราง ฐานบัวสองชั้น กรุที่พบมีกรุองค์พระเจ้าตนหลวง กรุบริเวณธาตุนกแซว กรุบริเวณวัดลี กรุเวียงลอและกรุเวียงห้าว กรุที่นิยมสุดคงหลีกไม่พ้นกรุองค์พระเจ้าตนหลวง ล่าสุดมีการเปลี่ยนเจ้าของก็ห้าหมื่นบาทไปแล้ว ส่วนกรุอื่นๆ ก็หลักหมื่นขึ้นพระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์ต้อ พระพิมพ์นี้จะไม่มีลวดลายที่ฐาน และลวดลายประดับบนหรือข้างองค์พระ เป็นพระพิมพ์ปางสมาธิ กรุที่พบมีกรุสันธาตุ กรุเวียงลอ กรุเวียงห้าว กรุเวียงกาหลง เป็นพระพิมพ์ที่หายากพิมพ์หนึ่ง แต่เป็นรองพิมพ์อื่นๆ ในด้านค่านิยมเนื่องด้วยไม่มีลวดลายให้เห็นความสวยงาม ตลอดจนความคมชัดจะน้อยกว่าพิมพ์อื่นๆ

 •  พระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์ซุ้มปราสาทไหว เนื้อชิน เมื่อกล่าวถึงซุ้มปราสาทไหวแล้ว นักสะสมก็จะนึกถึงอำเภอเชียงแสน แต่เมื่อกล่าวถึงพะเยาก็จะนึกถึงพระเนื้อชินเขียว อาทิ พระรอดสองหน้า พระเนื้อชิน แต่แปลกตรงที่หากันค่อนข้างยากจนหายไปจากวงการมิค่อยได้พบเห็นกันนัก พระศิลปะพะเยาที่รู้จักกันมากของนักสะสมเลยมุ่งไปที่พระซุ้มปราสาทไหว เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง ซึ่งมีหลายแม่พิมพ์และพิมพ์ที่นิยมมีขึ้นหลายกรุ เช่น กรุวัดป่าแดงบุญนาค กรุธาตุนกแซว กรุเวียงลอ อละกรุเชียงแสน องค์ที่สภาพสวย สนิมแดงจัดๆ เปิดว่ากันที่หมื่นต้นจนหมื่นกลางๆ ส่วนซุ้มปราสาทไหวนั้นจะต่างจากซุ้มเรือนแก้วตรงที่มียอดต่อจากซุ้มปราสาทขึ้นไปอีกหนึ่งหรือสองชั้นมีลวดลายเส้นสายประดับหลายๆ เส้น คนโบราณจึงเรียกว่าซุ้มปราสาทไหว

 •  พระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วและซุ้มเสมา ปลายซุ้มเรือนแก้วจะไม่มีลวดลายสูงขึ้นไปอีก มีทั้งเนือชินเงิน และชินตะกั่วสนิมแดง ศิลปะพิมพ์พระความสวยงามและสภาพการเก็บรักษา จะเป็นส่วนทำให้มูลค่าความต้องการมีสูงขึ้น กับความนิยมและความหายากเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการประเมินมูลค่าของพระองค์นั้นๆ

 •  พระยอดขุนพลพะเยา พิมพ์ฉัตร เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง พระเนื้อชินส่วนใหญ่ที่เป็นศิลปะช่างสกุลพะเยา จะแบ่งออกได้เป็นสองยุค คือ ยุคต้นรูปทรงพระจะหนา พระอุระใหญ่ พระอังสะไหล่ใหญ่ บั้นพระองค์เอวเล็กและเทเนื้อชินหนา ส่วนพระเนื้อชินยุคปลาย จะมีรูปทรงอ่อนช้อย แกะแม่พิมพ์ได้บ้าง เทเนื้อได้บางกว่าที่พบในกรุพะเยาบางกรุ เช่น กรุร่องคือ กรุวัดสวนจันทร์ กรุวัดศรีจอมทอง

 •  พระปรกโพธิ์พะเยา เนื้อตะกั่วสนิมแดง พระศิลปะช่างเชียงแสนและช่างพะเยา ถ้าเป็นพระเนื้อชินส่วนมากจะยึดแบบซุ้มปรกโพธิ์นับเป็นเอกลักษณ์ของพระทางภาคเหนือก็ว่าได้ รองลงมาเห็นจะเป็นซุ้มปราสาทหรือซุ้มเรือนแก้ว

 •  พระซุ้มกอพะเย เป็นพระเนื้อดินละเอียด มีหลายสี เช่น แดง เหลืองพิกุล ดำ พิมพ์มีลักษณะคล้ายกับพระซุ้มกอของกำแพงเพชร ด้านหลังองค์พระมีทั้งหลังเรียบและหลังนูน กรุพระที่พบมีหลายกรุ เช่น กรุกู่ม้าขาว กรุบริเวณธาตุนกแซว กรุวัดหลวงใน หรือกรุวัดหลวงราชสัณฐาน กรุกู่ม้าขาวเป็นกรุเก่ามีประสบการณ์และหายากมาก ทำให้มีการเปลี่ยนมือในองค์ที่สวยสมบูรณ์ตอนนี้ก็ว่ากันที่หมื่นกลางๆ ยันแก่จัดๆ เลยทีเดียว แต่ส่วนใหญ่เจ้าของหวงนัก พระองค์นี้จะเรียกกันอีกชื่อว่า ผีผอม แต่ค่านิยมไม่ยักจะผอมตาม