ศูนย์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์ https://www.amuletsale4u.com

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

(webpage) 200981_55956.gif


พระพุทธโสธรพิมพ์สามเหลี่ยมสองหน้า ปี 2497

พิมพ์ 57/57 วงแหวน 

ความรู้เกี่ยวกับ-พระพิมพ์สองหน้าปี2497 (57-วงแหวน) 

พระพิมพ์สองหน้าปี2497มีทั้งหมด6พิมพ์แบ่งออกเป็น2หมวดคือ... 
-หมวด 56/67 
-หมวด57/57-มีวงแหวน (วงกลมกลางสังฆาฎิด้านหน้า) 
* พระทั้งสองหมวดจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกัน 

เชิญศึกษารายละเอียดพระในหมวด57/57-วงแหวนครับ...

  Image

พระในหมวด57-วงแหวนมีทั้งหมด5พิมพ์คือ... 
57 มีวงแหวน มีเพียงพิมพ์เดียว 
57 พิมพ์ที่1-4 มี4พิมพ์ 

พระทั้ง5พิมพ์ดังกล่าวยังแบ่งออกเป็น2ชุดคือ... 
ชุด57/57มีวงแหวน-มีพิมพ์วงแหวนเป็นหลักประกบกับ-พระพิมพ์57พิมพ์ที่1-4ทุกพิมพ์
ชุด57/57ธรรมดา-มีพิมพ์57พิมพ์ที่3เป็นหลัก-ประกบกับพิมพ์57พิมพ์ที่1และพิมพ์ที่2เท่านั้น 
พระทั้งสองชุดจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันสลับซับซ้อนดังรายละเอียดที่นำมาใหศึกษา...

Image

พระพิมพ์57มีวงแหวน"มีเพียงพิมพ์เดียว"แต่แบ่งออกหลายบล๊อคหลักใหญ่ก็คือ... 
-บล๊อคมีรัศมี (หมายถึงรอยขีดกระจายข้างองค์พระ)เกิดจากแม่พิมพ์ 
พระบล๊อคนี้ยังแยกได้อีก2บล๊อคคือ วงแหวนเต็มและ-วงแหวนไม่เต็ม (แม่พิมพ์ต่างบล๊อคกัน) 
เพราะในแต่ละบล๊อคจะมีลักษณะเดียวกันหมด 
-บล็อคไม่มีรัศมี แยกออกได้อีก4บล๊อค 

* เหตุที่จำเป็นต้องแยกบล๊อคออกอย่างละเอียดสืบเนื่องจากการวางพิมพ์ประกบในแต่ละองค์...

Image

มีรัศมี-วงแหวนเต็ม... 
พระบล๊อคนี้ส่วนมากจะใช้ประกบกับพิมพ์57 (พิมพ์ที่4) 
เป็นการประกบคู่กันตายตัวเพียงคู่เดียวในพระชุดนี้... 

พิมพ์มีรัศมี-วงแหวนเต็มเท่าที่เคยเห็นประกบกับพิมพ์อื่นมีน้อยมาก... 
แต่พิมพ์5-7(พิมพ์ที่4) ยังไม่เคยเห็นประกบกันกับพิมพ์ใด...

Image

Image

มีรัศมี-วงแหวนไม่เต็ม 
พระบล๊อคนี้วงแหวนจะติดเพียง3/4ส่วน เกิดจากแม่พิมพ์ไม่ใช่ปั้มพิมพ์ติดไม่เต็ม 
เพราะจะมีลักษณะเดียวกันทุกองค์ในบล๊อคนี้... 
พิมพ์57ที่ใช้ประกบพระบล๊อคเท่าทีเห็นจะประกบพิมพ์57พิมพ์ที่1-2-3 เท่านั้น...

Image

ไม่มีรัศมี... 
พระบล๊อตนี้แยกได้อีก4พิมพ์ดั่งที่เห็น... 
พิมพ์ประกบหลังพระชุดนี้จะใช้พิมพ์57พิมพ์ที่1-ที่2และที่3 เพียง3พิมพ์

Image

หลักการแยกพิมพ์ประกบพิมพ์57ที่ควรจดจำ

Image

พิมพ์57พิมพ์ที่1

Image

พิมพ์ประกบวงแหวนพิมพ์ที่2

Image

พิมพ์57ประกบวงแหวนพิมพที่3

Image

พิมพ์ประกบ57วงแหวนพิมพ์ที่4 
พระพิมพ์นี้จะใช้ประกบเฉพาะกับพิมพ์วงแหวนเต็ม-มีรัศมีเท่านั้น

Image

ไม่มีรัศมี-57ประกบ-พิมพ์ที่1 
พระองค์นี้หาคนดูเป็นพิมพ์วงแหวนยากมากถ้าไม่แม่นพิมพ์จริงๆ... 
เคยส่งเข้าประกวดติดรางวัล2ครั้ง 
ทั้งสองครั้งแม้แต่กรรมการยังให้รางวัลในพิมพ์57/57ธรรมดา 
เพราะดูแต่รอยขีดที่ไหล่และวงแหวนที่หน้าอกพร้อมกับนับเม็ดพระศก 
เป็นบล๊อคที่เล่นเป็น57/57ธรรมดากันมานานแล้ว 
โดยไม่ได้ศึกษาพิมพ์พระในแต่ละบล๊อคอย่างแท้จริง 
ควรศึกษาพิมพ์พระและการเชื่อมโยงของแต่ละพิมพ์ให้เข้าใจ...

 

Image

เทียบพระพิมพ์วงแหวน 
ไม่มีรัศมี-ไม่มีวงแหวนและไม่มีรอยแตกที่ไหล่-กับพิมพ์มีรอยแตกที่ไหล่ไม่มีวงแหวน 
เป็นพระพิมพ์เดียวกัน...

Image

Image

ไม่มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่1

Image

ไม่มีรัศมี-57พิมพ์ที่2

Image

ไม่มีรัศมี-57พิมพ์ที่2

Image

ไม่มีรัศมี-57พิมพ์ที่2

Image

ไม่มีรัศมี-57พิมพ์ที่3

Image

ไม่มีรัศมี-57พิมพ์ที่3

Image

มีรัศมีวงแหวนไม่เต็ม-57พิมพ์2

Image

มีรัศมีวงแหวนไม่เต็ม-57พิมพ์2

Image

มีรัศมีวงแหวนไม่เต็ม-57พิมพ์ที่3 
พิมพ์วงแหวนพิมพ์นี้วงแหวนจะติดไม่เต็มสามารถเห๊นได้ด้วยตาเปล่า... 
แต่ภาพถ่ายจะดูเหมือนวงแหวนติดเต็ม...

Image

Image

มีรัศมีวงแหวนไม่เต็ม-57พิมพ์3

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่3... 
พิมพ์ประกบคู่นี้จัดเป็นพิมพ์ประกบที่หาชมได้ยาก... 
นัยว่าเป็นพระพิมพ์บล๊อคแรกๆเพราะเท่าที่พบเห็นจะคมชัดสวยงามมาก... 

พิมพ์ประกบที่คมชัดคู่นี้มักจะถูกนำไปถอดพิมพ์มีให้เห็นบ่อยครั้ง... 
เพราะสามารถถอดพิมพ์พระออกมาได้ชัดเจนดูดีกว่าพิมพ์อื่นๆ...

Image

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
พระคู่นี้เท่าที่เคยเห็นจะประกบกันตายตัวโดยไม่ประกบกับพิมพ์อื่นๆ... 
พระองค์แรกวงแหวนบี้ดูจากภาพคล้ายวงแหวนไม่เต็ม...

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
พระคู่นี้จะประกบกันตายตัวโดยไม่ประกบกับพิมพ์อื่นๆ

Image

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
พระคู่นี้จะประกบกันตายตัวโดยไม่ประกบกับพิมพ์อื่นๆ

Image

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
พระคู่นี้จะประกบกันตายตัวโดยไม่ประกบกับพิมพ์อื่นๆ

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
พระคู่นี้จะประกบกันตายตัวโดยไม่ประกบกับพิมพ์อื่นๆ

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
พระคู่นี้จะประกบกันตายตัวโดยไม่ประกบกับพิมพ์อื่นๆ 

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
พระคู่นี้จะประกบกันตายตัวโดยไม่ประกบกับพิมพ์อื่นๆ

Image

Image

มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
พระคู่นี้จะประกบกันตายตัวโดยไม่ประกบกับพิมพ์อื่นๆ

Image

พระพุทธโสธรเนื้อเงิน 
เป็นพระที่หาชมได้ยากยิ่งเพราะมีการสร้างน้อย 
ใช้พระพิมพ์เดียวกันกับเนื้อทองเหลือง 
องค์นี้เป็นพิมพ์มีรัศมีวงแหวนไม่เต็มประกบกับ57พิมพ์ที่2

Image

 

ในพระพิมพ์สองหน้ายังมีพระชนิดบางประมาณ2/3ขององค์ธรรมดาอยู่ด้วย 
นัยว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นพร้อมกับพระทองคำที่ชาวบ้านนำทองมาสร้างเพื่อเก็บไว้ใช้เอง 
ข้อเท็จจริงอย่างไรไม่มีหลักฐานพิสูจน์ 
พิสูจน์ดูจากพิมพ์-ความเก่า-เนื้อโลหะและลักษณะการปั้มพระเหมือนพระเนื้อทองเหลืองทุกอย่าง 
ผิดกันที่ความหนาเท่านั้น เป็นพระแท้ครับ 
องค์แรกเป็นพิมพ์มีรัศมีวงแหวนเต็ม-ประกบกับ57พิมพ์ที่4 
องค์ที่สองเป็นพิมพ์ไม่มีรัศมีวงแหวนเต็ม-ประกบกับ57พิมพ์ที่2
  

Image

Image

พระอีกชุดของหมวดนี้คือ57/57ธรรมดา (ไม่มีวงแหวน) 
พระชุดนี้ใช้พิมพ์พระเพียง3พิมพ์เท่านั้นในพระชุดเดิมคือ... 
57พิมพ์ที่1-2-3 (พิมพ์ที่4ใช้ประกบกับพิมพ์วงแหวนเต็มมีรัศมี) 
ทั้งสามพิมพ์ นำมาประกบกันโดยมีพระพิมพ์57(3)เป็นหลัก ออกมาดังนี้... 
57(1)-57(3) และ 57(2)-57(3)

Image

พิมพ์57(1)-57(3)

Image

Image

พิมพ์57(1)-57(3)

Image

Image

พิมพ์57(2)-57(3)

Image

Image

พิมพ์57(2)-57(3)

Image

พิมพ์57(2)-57(3)

Image

ลักษณะใต้ฐานพระพิมพ์สองหน้าปี2497

Image

ลักษระการปั้มขอบ

Image

พระสององค์นี้เป็นพระเสริม 
ถอดพิมพ์มาจากพระองค์จริง พิมพ์มีรัศมีวงแหวนเต็ม-57พิมพ์ที่4 
จึงมีตำหนิและพิมพ์ถูกต้อง 
แต่ยังขาดความคมชัดเท่าที่ควร

Image

Image

เปรียบเทียบใต้ฐานและขอบ 
จะเห็นได้ว่าพระเสริมไม่ใช่พระปั้ม

Image

Image

ข้อมูลจากโสธรดอทเน็ท ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

www.amuletsale4u.com

(webpage) 200981_55956.gif