ศูนย์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์ https://www.amuletsale4u.com

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

(webpage) 200981_55956.gif

เหรียญอาร์มเงินลงยา

พระพุทธโสธร

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2507

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2507 พิมพ์ที่1-พิมพ์ที2

***จุดสังเกตุฐานสองเส้นของพระพิมพ์ที่2จะมีเส้นแตกซ้อน

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2508

***จุดสังเกตุง่ายๆคือเส้นฐาน2เส้นซ้ายมือองค์พระชนผ้าทิพย์"ถ่างออกจากกัน"

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2508

***จุดสังเกตุพิมพ์พระปี2508 ฐาน2เส้นทางซ้ายขององค์พระชนผ้าทิพย์จะถ่างออก

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2508
นำพิมพ์พระปี07พิมพ์ที่2มาใช้

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เทียบเหรียญอาร์ม ปี2507-ปี08
เป็นพระพิมพ์เดียวกัน

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2508 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2508
นำพิมพ์พระปี04 (ผ้าทิพย์มีตาราง) มาใช้

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2508

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2508 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ทุกพิมพ์
"จะใช้หลังพระพิมพ์เดียวกัน"

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2509 ไม่มีพิมพ์พระของตัวเอง
พระองค์นี้นำพิมพ์พระปี2504(ผ้าทิพย์มีตาราง)มาใช้
พิมพ์ด้านหลังนำพิมพ์หลังของพระองค์ใหญ่กะไหล่ทองมาใช้

Image

Image

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เหรียญอาร์ม ปี2509 นำพิมพ์พระเงินลงยาปี2508มาใช้

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เทียบพิมพ์พระปี2504(พิมพ์ฐานมีตาราง)ในปีต่างๆ

Image

ความรู้เกี่ยวกับ-เหรียญอาร์เงินลงยา
เทียบพิมพ์พระปี2508 (ฐาน2เส้นถ่าง) ในปีต่างๆ

Image

หลังจากปีพ.ศ.2509
ในปีพ.ศ.2510 ยังมีการสร้างเหรียญรูปอาร์มเนื้อทองแดงขึ้นมาอีก
โดนนำพิมพ์พระเงินลงยาปี 2508 มาใช้(จะนำภาพมาให้ชมในภายหลัง)
และหลังจากปี2510 ยังมีการสร้างเหรียญอาร์มขึ้นมาอีกหลายรุ่นหลายพิมพ์
แต่เป็นพิมพ์ใหม่ไม่ได้นำพิมพ์เก่ามาใช้อีกเช่น...

เหรียญรูปอาร์มเงินลงยารุ่นกองทุนพระภิกษสามเณรปี2535

Image

Image

Image

Image

ข้อมูลจากเว็บไซต์โสธรดอทเน็ท ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

www.amulwetsale4u.com

(webpage) 200981_55956.gif