ศูนย์พระเครื่องพระบูชาออนไลน์ https://www.amuletsale4u.com

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า

http://file.siam2web.com/amuletsale4u/2017719_66271.jpg

รับแต่งรถคันโปรดของคุณ ให้เฉิดโฉมไฉไลกว่าเดิม

ที่นี่ที่เดียว บ้านรถแต่ง บริหารงานโดย

กวี จันทร

(เสี่ยเปิ้ลบ้านรถแต่งร้อยเอ็ด) 

 โทร.089-5770586

ประเภทสินค้า : โชว์พระของเว็บมาสเตอร์(Show Room) » พระกำแพงเปิดโลก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา กรุลานทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร No.337
พระกำแพงเปิดโลก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา กรุลานทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร  No.337
สถิติการชม : 3,620 ครั้ง
พระกำแพงเปิดโลก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา กรุลานทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร No.337
พระกำแพงเปิดโลก พิมพ์ใหญ่ เนื้อดินเผา กรุลานทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร No.337

พระโชว์

 
  พระโชว์ : 087-2233441 คุณกาญจน์ จันทร webmaster

พระกำแพงเปิดโลก หรือ พระร่วเปิดโลก เป็นพระเนื้อดินเผาที่พบจากกรุต่างๆในบริเวณลานทุ่งเศรษฐี จ.กำแพงเพชร ซึ่งพบปะปนอยู่กับพระซุ้มกอ พระลีลาเม็ดขนุน และพระพิมพ์อื่นๆอีกจำนวนมาก เช่น พระกำแพงกลีบบัว พระกำแพงพลูจีบ พระกำแพงเม็ดมะลื่น ฯลฯ

พระกำแพงเปิดโลก หรือ พระร่วงเปิดโลกนี้ เท่าที่พบเห็น มีพุทธลักษณะ 3 แบบ คือ แบบฐานยื่น หรือที่เรียกว่า ยืนตอ เพราะมองดูแล้วเหมือนกับองค์พระประทับยืนบนตอไม้ประการหนึ่ง แบบที่สองคือ แบบประทับรอยพระบาท คือ ปลายพระบาทจะยื่นทิ้งตรงลงไป เหมือนประทับยืนยืนด้วยปลายพระบาท แบบนี้จะเรียกกันว่า พระร่วงทิ้งดิ่ง ส่วนแบบที่สามเป็นแบบยืนตรงเหมือนทหาร เรียกว่า พระร่วงยืนตรง ดังนี้ไป

พุทธคุณเด่นดีทางอำนาจบารมี เมตตามหานิยม และโภคทรัพย์สมบูรณ์พูนสุข

ส่วนขนาดขององค์พระ จะมีทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และจิ๋ว มีแทบทุกกรุในจังหวัดกำแพงเพชร แต่ที่พบจำนวนมาก คือ พิมพ์กลางและพิมพ์เล็ก หรือที่เรียกกันว่า พระร่วงเปิดโลกเม็ดทองหลางยืนตอ ส่วนพิมพ์ใหญ่จะพบน้อยมาก

ลักษณะโดยรวมขององค์พระ จะเป็นพระที่กดลงในแม่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ไม่มีการตัดขอบ ด้านหลังจะนูนไม่เรียบ ซึ่งเป็นรอยนิ้วมือจากการกดพิมพ์พระ บางองค์จะมีรอยงัดที่ด้านล่างซึ่งเกิดจากการงัดเอาองค์พระออกจากแม่พิมพ์ แต่รอยงัดขึ้นไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว ความงามขององค์พระพิจารณาจากการกตพิมพ์ว่าอยู่ตรงกลางแม่พิมพ์ได้สัดส่วนดีหรือไม่ หรือไม่ตรงพิมพ์ เฉหรือเอียงจากตรงกลางไปมากน้อยเพียงใด พระทั้งหมดบรรจุกรุจึงต้องปรากฎคราบกรุให้เห็นอย่างชัดเจน

พุทธลักษณะ เป็นปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ ตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า หลังจากพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จนพระมารดาบรรลุอริยมรรคผลสมดังพระกมลแล้วจนใกล้ครบกำหนดกาล 3 เดือน จวนจะถึงกำหนดกาลออกพรรษา จึงได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ประทับยืนที่ฐานบันได ท่ามกลางหมู่เทพพรหมบริษัทแวดล้อม พุทธองค์ได้ทรงทำ "โลกวิวรรณปาฎิหาริย์"เปิดโลก โดยพระอาการทอดพระเนตรไปในทิศต่าง ๆ รวมทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง รวมเป็น ๑๐ ทิศด้วยกันและด้วยพุทธานุภาพ ในทันใดนั้นทุกทิศทุกทางจะแลโล่งตลอดหมด ไม่มีอันใดกีดบัง เทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์ เห็นยมโลก เห็นนรก และมนุษย์ก็มองเห็นเทวดา เห็นสัตว์นรก แม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดปิดบัง พระพุทธเจ้าทรงสำแดปาฏิหาริย์เปิดโลก พร้อมกับเปล่งฉัพพัณณรังษี พระรัศมี ๖ ประการเป็นมหาอัศจรรย์

ครั้งนั้น เทพยดาในหมื่นจักรวาลได้มาประชุมกันในจักรวาลนี้เพื่อชื่นชมพระบารมีพระบรมศาสดาทรงทำปาฏิหาริย์ พร้อมกันทำสักการบูชาสมโภชพระพุทธเจ้าด้วยทิพยบุปผามาลัยเป็นอเนกประการ

พระบรมศาสดาได้เยื้องย่างลีลาเสด็จลงจากดาวดึงส์ โดยบันไดแก้วมณีมัย ท่ามกลางเทพยดาในหมื่นจักวาร มีท้าวสักกะ เป็นต้น โดยบันไดทองสุวรรณมัยในเบื้องขวา ท้าวสหัมบดีพรหมกับหมู่พรหมเป็นอันมากลงโดยบันไดเงินหิรัญญมัยในเบื้องซ้าย ปัญจสิขรคนธรรพ์เทพบุตรทรงพิณมีสีดังผลมะตูมสุก ดีดขับร้องด้วยมธุรเสียงอันไพเราะมาในเบื้องหน้าพระบรมศาสดา ท้าวสันตุสิตเทวราชกับท้าวสุยามเทวราช ทรงทิพย์จามรถวายพระบรมศาสดาทั้ง ๒ ข้าง ท้าวมหาพรหมปชาบดีทรงทิพย์เศวตฉัตรกั้นถวายพระบรมศาสดา ท้าวโกสีย์อมรินทราธิราชประคองบาตรเสลมัยของพระบรมศาสดา เสด็จเป็นมัคคุเทศก์นำพระบรมศาสดาลงมา ในท่ามกลางทวยเทพยดาแลพรหมทั้หลายพากันแวดล้อมแห่ห้อมเป็นบริวาร

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์ โดยบันไดแก้ลงมาถึงเชิงบันได มหาชนทั้งหลายได้เห็นพระรูปโฉมของพระบรมศาสดา ได้เห็นการเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ในท่ามกลางเทพยดาและพรหมเป็นอันมาก ครั้นนั้นงามจับอกจับใจอย่างที่ไม่เคยคิดเคยเห็นมาแต่ก่อน ก็พากันลิงโลดแซ่ซ้องสาธุการเสียงสนั่นหวั่นไหว แม้แต่พระสารีบุตรพุทธสาวกยังได้กล่าวคาถาสรรเสริญด้วยความยินดีความว่าข้าพระองค์ไม่เคยได้เห็น ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งงามด้วยสิริโสภาคยิ่งกว่าเทพเจ้าทั้งมวล มีพระสุรเสียงอันไพเราะอย่างนี้ เสด็จลงมาจากสวรรค์

ขณะนั้น พระบรมศาสดาซึ่งมีพระทัยมากด้วยพระมหากรุณาจึงได้แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท ผู้กำลังมีความโสมนัสพึงตาพึงใจชมในพระรูปพระโฉม อยู่ในท่ามกลางเทพเจ้าและหมู่พรหมที่พร้อมกันถวายสักการบูชา ด้วยทิพยบุปผานาวรามิสให้เกิดกุศลจิตสัมประยุตด้วยปรีชาญาณ หยั่งรู้ในเทศนาบรรหารตามควรแก่อุปนิสัย เมื่อจบเทศนานัยธรรมานุสรธ์ ต่างก็ได้บรรลุอริยมรรคอริยผล ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลาย ตามอริยอุปนิสัยได้สั่งสมมา ดั่งนี้

องค์ที่นำมาให้ชมนี้ เป็นพระกำแพงเปิดโลก หรือ พระร่วงเปิดโลก ยืนตอ พิมพ์ใหญ่ ขนาดความสูง 5.50 ซ.ม. กว้าง 2.50 ซ.ม. คราบกรุจับหนาปกคลุมเนื้อพระอยู่ จะพอมองเห็นเนื้อพระสีดำ เก่าแก่สวยงามมาก และยังคงรักษาสภาพคราบกรุไว้แบบเดิมๆให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาคราบกรุเดิมๆเป็นอย่างไรครับ

อนึ่ง เพื่อความชัดเจนในการชมภาพวัตถุมงคลชิ้นนี้ สำหรับท่านที่เข้าชมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถคลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขยาย แล้วกดปุ่ม Ctrl+ เพื่อขยายภาพขึ้นอีกได้ถึง 200% หรือขนาดตามใจชอบ หรือลดขนาดภาพลง กด Ctrl- ส่วนท่านที่ใช้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น มือถือหรือแทปเล็ต ให้แตะที่ภาพ แล้วคลี่ขยายภาพดูนะครับ